zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Najnowsze wiadomości

PROJEKT W BERLINIE

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

    W ramach Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie UE w Berlinie została otwarta wystawa „Obok. Polska-Niemcy 1000 lat historii w sztuce”. Celem wystawy jest wsparcie wymiany kulturalnej, lepsze poznanie sąsiedniego kraju i przełamanie stereotypowego myślenia o wzajemnych polsko-niemieckich stosunkach.

    Nasza szkoła chcąc umożliwić uczniom zwiedzanie wystawy, wystąpiła do Fundacji Współpracy polsko-niemieckiej z wnioskiem o dofinansowanie wyjazdu do Berlina. Fundacja przyznała nam środki, które w znacznej części pokryją koszt projektu.

    Wyjazd odbędzie się w dniach 11,12,13 grudnia. Weźmie w nim udział 40 uczniów oraz 3 opiekunów. Podsumowanie projektu nastąpi po zakończeniu wyjazdu poprzez umieszczenie na stronie prezentacji przygotowanej przez uczniów.

25.11.2011

[ inne aktualności ]