zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Planowany projekt

" Seniors in the city" to tytuł projektu, który chcielibyśmy realizować w ramach Akcji K2 "Partnerstwo strategiczne" razem ze szkołami we Francji, Włoszech i naszą zaprzyjaźnioną placówką Evangelische Schule Köpenick w Berlinie. 31.03.2016 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków europejskich. Pod koniec roku szkolnego dowiemy się, czy projekt uzyskał akceptację Komisji. Celem tego projektu jest zaangażowanie młodych ludzi na rzecz seniorów. Będziemy porównywać różne aspekty życia osób starszych w wybranych krajach europejskich i szukać rozwiązań, które wpłynęłyby na poprawę jakości ich życia. Opracujemy oprócz materiałów statystycznych także edukacyjne celem budowania dialogu międzypokoleniowego. Młodzież naszej szkoły będzie miało możliwość zdobycia wielu umiejętności, ale przede wszystkim nawiązania osobistych relacji z rówieśnikami z Europy. Do komunikacji w projekcie wykorzystamy znajomość języków: niemieckiego i angielskiego. wnioskodawca po polskiej stronie Ewa Reks-Granat