zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Klasa dwujęzyczna

Szanowni Rodzice i kandydaci do klasy dwujęzycznej!

W bieżącym roku szkolnym nie udało nam się utworzyć klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim, ale może otwarcie niemieckiego rynku edukacyjnego i rynku pracy zmieni nastawienie w wyborze preferencji językowych.

Jesteśmy w gronie elitarnych szkół, w których realizowany jest program DSD.
Oznacza to, że uczymy w klasach dwujęzycznych języka niemieckiego tak intensywnie, że część zajęć dydaktycznych odbywa się stopniowo także po niemiecku.
Każdy uczeń ma tygodniowo 4, 5 lub 6 godzin języka niemieckiego w zależności od klasy oraz przedmiot wiedzę o społeczeństwie i historię także częściowo w języku obcym.
W roku szkolnym 2011/2012 planujemy utworzenie kolejnego oddziału tym bardziej, że mamy poważne sukcesy. Nasi uczniowie na egzaminie próbnym zdobyli średnio 42pkt co jest znakomitym wynikiem na tle województwa i kraju. Więcej na ten temat w aktualnościach
Nauka w klasach dwujęzycznych przebiega w oparciu o program DSD (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz)

 
Na czym polega program DSD?
Najpierw należy wyjaśnić, że powołane do tego instytucje europejskie, ujednoliciły nauczanie języków obcych, wprowadzając opisy poziomów biegłości językowej. W ten sposób określono wymagania na poszczególne poziomy, a kryteria, które wypracowano posłużyły do sformułowania programów. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że poziom A1 realizowany jest w pierwszej klasie dwujęzycznej w gimnazjum, poziom A2 w drugiej, naukę kończymy na poziomie B1 w klasie trzeciej.

Opis poziomów biegłości językowej

poziom podstawowy poziom samodzielności poziom biegłości
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DSD I DSD II

Po naszej szkole uczeń osiągnie samodzielność w posługiwaniu się językiem niemieckim, a potwierdzeniem umiejętności rozumienia, czytania, pisania i mówienia na poziomie B1 ma być egzamin DSDI.
Celem tego egzaminu jest nie tylko uwieńczenie nauki dyplomem DSDI, ale przede wszystkim zapewnienie ciągłości nauki w liceum dwujęzycznym.

Obecnie trzy warszawskie licea oferują kontynuację programu DSD i przygotowują do egzaminu DSDII.
Nad sprawną współpracą wszystkich szkół uczestniczących w programie DSD, czuwa koordynator programu rządowego Republiki Federalnej Niemiec ds. delegowania niemieckich nauczycieli oraz organizacji egzaminów DSD w Polsce.
Stroną metodyczną, szkoleniem nauczycieli, pomocą bieżącą w szkołach oraz przeprowadzaniem egzaminu zajmuje się również koordynator.


Co daje DSDII?
Potwierdzenie znakomitej znajomości języka, a przede wszystkim otwiera drzwi na niemieckie uczelnie, ponieważ stanowi niezbędny warunek przyjęcia na każdy kierunek.
Tyle o egzaminie i korzyściach z niego płynących.

Oprócz znakomitych warunków do nauki języka obcego, dziecko Państwa może liczyć w naszej szkole na życzliwą atmosferę, kolegów z podobnymi aspiracjami, możliwość szlifowania języka na wyjazdach.
Wyjazdy są zresztą tradycją naszej szkoły. Współpracujemy z Europejskim Centrum Młodzieży, z którym byliśmy w Szwajcarii, Niemczech i Austrii, hospitując szkoły, wykonując zadania językowe i dobrze się bawiąc.
Dla wszystkich chętnych jest też koło teatralne, gazetka, klub Europejczyka i inne atrakcje. Wspólnie z klasą hiszpańską i angielską organizujemy Dzień Języków Obcych, który podsumowuje osiągnięcia naszych uczniów, a w miesiącu październiku przypominamy, że Niemcy nie zawsze były jednym państwem. Organizujemy Dzień Niemiecki, w ramach którego uczymy się historii i rozmawiamy o współczesności a także chwalimy się zdobytą wiedzą przed kolegami.

Nauka odbywa się w profesjonalnej pracowni językowej z dostępem do internetu w oparciu o aktualne źródła informacji i z wykorzystaniem bloga


Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony z językiem niemieckim.