zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Galeria Zdjęć

     Tradycją naszej szkoły są wycieczki zagraniczne

Od wielu lat staramy się urozmaicić ofertę edukacyjną poprzez wyjazdy na projekty językowe. Celem takich podróży jest motywowanie do nauki języka, a także poznanie krajów niemieckiego obszaru językowego. Trasy naszych wycieczek dobieramy tak, żeby uczeń w cyklu trzyletnim miał możliwość wyjazdu do Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Łączymy projekty z hospitacją szkół, zwiedzaniem, wykonywaniem samodzielnych zadań językowych. Takie wycieczki są okazją do lepszego poznania  się i integrują klasy.


Bez kategorii

Na zajęciach w Akademii Sztuk Pięknych stworzyliśmy pod okiem profesjonalistów logo naszego spotkania
Zajęcia w szkole

Zajęcia w szkole

W szkole mieliśmy wspólną lekcję języka angielskiego i warsztaty pod tytułem "Polacy z wyboru".